UiN oppgraderer noen auditorier med digitalt opptaksutstyr

14. august 2015

UiN har nå tre auditorier og to seminarrom med fast digitalt opptaksutstyr.

I stedet for å frakte et mobilt, digitalt utstyr mellom forelesningssalene, er auditoriene Stein Rokkan (A2) og Petter
Thomassen (A5) på Campus Bodø nå oppgradert med digitalt opptaksutstyr

auditorium

Opptaksutstyret er en forbedring for undervisere og studenter.

Vi har de siste to årene investert over 600 000 kroner i digitalt opptaksutstyr for forelesere og studenter. Forelesninger gjøres opptak av og etterpå har studentene muligheten til å se dem igjen når de måtte ønske, sier Tom Erik Nordfonn Holteng, kontorsjef i KOLT, Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) ved UiN.

Tom Erik Holteng - digitale auditorium

Dette betyr ikke at det nå er slik at studentene ikke trenger å komme på forelesninger, men er faget spesielt vanskelig kan en benytte opptakene til repetisjon.

Du kan lese hele artikkelen her


Har du hørt om appear.in?

27. april 2015

Jeg ble gjort oppmerksom på dette flotte videomøtesystemet som er en integrert del av nettleseren Chrome av Simon Skrødal som arbeider i UNINETT. Han er plassert i Australia (heldiggrisen) og i et planlagt videomøte foreslo han å bruke appear.in.

Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor enkelt dette var å bruke og ikke minst stabiliteten i dette. Du oppretter enkelt møterom ved å gå til adressen http://appear.in og følge instruksjonene der. Og vips så er du igang.

appear

Rommet kan du stenge ved å være eier hvis du vil – besøkende vil da måtte spørre deg om lov til å komme inn. Det kan være 8 samtidige brukere. Du kan dele skjerm, et minus er at du da mister videobildet 😦

Positivt: enkelt å ta i bruk, og det virker!


Er testing og overvåking ved hjelp av læringsteknologi svaret på problemer i skolen?

29. mars 2015

Atle Kristensen, Seniorrådgiver, Kompetansesenter for læring og teknologi, Universitetet i Nordland.


Nå og da, og stadig oftere, publiseres det artikler og blogginnlegg fra mennesker som har varierende meninger og kunnskaper om norsk skole. Ikke mange innlegg dreier seg om bruk av læringsteknologi, men i går 28.mars kom jeg over en artikkel fra Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Hans artikkel trekker fram kontakt mellom næringsliv og offentlig sektor som problematisk.

StartupLab har bidratt til suksessene Dragonbox og KAHOOT, som begge har fått positiv omtale og vist seg nyttige i læringsarbeidet[1]. Haugli bruker dette firmaet som eksempel på vansker med å få læringsteknologi inn i skolen og viser til deres uttalelser om at ”det er for tidkrevende å forholde seg til det norske skolesystemet og deres innkjøpsrutiner.”

Haugli har tro på læringsteknologi som en problemløser i skolen og sier: ”Skal vi ha verdens beste skole, må vi også ha de beste læringsverktøyene”. Han viser blant annet til løsningene som selskapet Conexus i Drammen leverer, og som, etter hans mening, kan være svaret på frafallet i videregående skole: «Selskapet Conexus i Drammen har utviklet løsninger som kan være svaret på utfordringen. Ved hjelp av digitale verktøy kan de (lærerne) tilpasse undervisningen og samtidig finne frem til elever som potensielt kan falle ut av skolesystemet.» ’”

Nå kjenner jeg ikke Conexus, men jeg finner på nettet at:

”Conexus og teknologien deres hjelper skoler med å samle big data om elevenes prestasjoner i ulike fag jevnt gjennom skoleåret.” Det finnes ikke en ensidig definisjon på Big Data, men det sies at: “You can’t manage what you don’t measure”. Med andre ord er Big Data avhengig av stort volum og stor variasjon i data.

Fra hjemmesiden til Conexus finner jeg programmet Vokal som: ”Samler vurdering og kartlegging i ett system. Som lærer får du sammenstilt resultatene fra kartleggingsprøver og vurderingsverktøy i ett system, og får en trygg og strukturert oppbevaring av elevenes fremgang i fag og grunnleggende ferdigheter.”

Men er det dette vi vil? Er det sånn at vi skal overvåke og teste våre elever mye og hyppig og legge dataene inn i programmer som Vokal, slik at vi får nok data til å kunne analysere elevenes bruk og resultater? Og er det dette læreren skal bruke sin tid på jobb til? I følge tanken om Big Data må dette til for å få resultater som kan oppnå målet om å gi god nok tilpasset opplæring for den enkelte.

Jeg mener et bestemt nei! Og jeg blir oppgitt av å høre at tester og analyser skal være løsningen på både det ene og andre.

Artikkelen til Haugli startet fint med å påpeke at læringsteknologi ikke skal sees på som noe annet enn penn og papir og ikke som en egen disiplin i skolen. Ja, enig! Her mener jeg selve kjernen til bruken ligger: Teknologi skal være et verktøy som gir støtte og variasjon i læringsarbeidet for både lærere og elever, og ikke som verktøy der målet primært er datainnsamling i testing.

Hva så med læreren?

Haugli refererer til en undersøkelse som inFact har gjort på bestilling fra Abelia, hvor det vises til at lærerne ikke er skeptiske og negative til teknologi så fremst den støtter læring hos elevene. Enig! Også jeg, med fartstid fra grunnskolen og med masterarbeid innen feltet IKT og læring, har stor tiltro til at lærerne selv klarer å bedømme hva som er riktige læremidler for dem i opplæringen for den enkelte elev, enten de er digitale eller analoge. Spørsmålet er vel mer: Hvordan skal lærerne navigere i dette til dels uoversiktlige landskapet av digitale læremidler og læringsteknologi? Noen, jeg vet ikke hvem, burde lage en oversikt, som Jane Harts Top 100 Tools for Learning. Denne kan vise lærerne hva som finnes, og hvordan læremidlene kan brukes.

Min oppfordring er: La oss heller teste mindre og gi læreren oversikt over digitale læremidler og læringsteknologi. Så kan hun selv velge det verktøyet som gir støtte på den måten hun mener er nødvendig. Læreren kan sitt fag, og har kompetanse til å gi tilpasset opplæring til hver elev! Men hun må ha tid til det. Hun trenger ikke tid til å legge inn testresultater i dataprogrammer. Hun trenger ikke hyppige tall som forteller hvordan eleven skårer i forhold til jevnaldrende elever i landet. Hun gir eleven tilpasset opplæring med de læremidlene hun har til rådighet.

Jeg har stor tiltro til at alle de dyktige lærerne i norsk skole både har lyst og vilje til å ta i bruk digitale hjelpemidler når det er nødvendig ut i fra et læringsperspektiv. Samtidig som de kritisk vurderer hva som har en nytteverdi og som ivaretar personvernet for eleven. Derfor: la oss gi læreren tillit til å utføre sitt arbeid som den profesjonelle yrkesutøver hun er.


[1] Dragonbox KAHOOT


Mac-sikkerhet med appen Tether

11. mars 2015

Etter tips fra IT-avisen, ble jeg imponert over denne appen etter å ha testet denne ut. Du trenger å laste ned appen fra App-store for Mac her og for iPhone her.

tether

Aktiver blåtann på begge enhetene. Start begge appene, på Mac og iPhone. Det er alt du trenger å gjøre. Test ved å bevege deg bort fra Mac-en. Du vil få beskjed om at Mac-en er låst når du er utenfor blåtannområdet. Genialt!!


Raskere lading av mobiltelefonen – et tips.

9. februar 2015

Du visste selvsagt at WiFi, 3G eller 4G, Bluetooth, GPS bare noe av teknologien som ofte, eller hele tiden, er aktiv på en ny smartmobil? Alle disse tingene bruker selvsagt endel strøm, strøm man ikke ønsker skal øke tiden det tar å lade telefonen eller nettbrettet. Som ITavisen sier i denne artikkelen kan man enkelt med et tastetrykk slå av disse funksjonene. Selvsagt er det via flymodus du kan gjøre dette:

2015-02-09_22-50-28

Jeg testet fra 6 % strøm på min iPhone 6. Det tok en og en halv time før telefonen hadde nådd 98 %. Adskillig raskere enn ved alle funksjonene på.


Har du lite plass på din iPhone eller iPad og behov for å slette filer?

6. februar 2015

På IT-avisens glimrende Nettside kom jeg over en artikkel som skapte nysgjerrighet. Denne artikkelen fortalte hvordan man ved å bruke PhoneExpander Beta enkelt kan fjerne midlertidige filer som lageres på enheten under surfing. Utvikleren sier: «iOS-apper mellomlagrer data som er tilgjengelig andre steder, i hovedsak bilder og videoklipp fra nettet som brukeren nylig har tittet på.»

Som bildet under viser hadde min iPhone 6 tilgjengelig lagringsplass på 32,4 GB. Med andre ord: en del bruk siden i høst 2014.

2015-02-06_10-38-58

Jeg lastet ned og installerte PhoneExpander og koblet min iPhone6 til. Dette bildet kom opp og jeg valgte ClearTemporaryFiles:

2015-02-06_10-29-01

Programmet analyserte min iPhone og jeg fikk oversikt over hvilke Apper som inneholdt Temp.filer. Jeg valgte å slette alle og etter en kort stund fikk jeg melding om at jobben var utført og hvor mange bytes som var frigjort.

2015-02-06_10-31-57

Jeg valgte ikke å slette bilder eller video. Men jeg la merke til at dette valget lager en sikkerhetskopi som du lagrer på din Mac eller annen plass som f.eks. Dropbox. slik at bildene dine ikke forsvinner helt, men kan gjennopprettes.

Programmet er enkelt og greit å bruke og det gjorde akkurat det jeg var ute etter. Anbefales 🙂


Greenscreenprosjekt.

25. september 2014

Vi på Kolt har så smått begynt med greenscreen studio, dvs vi lager opptak der vi filmer en person og bakgrunnen byttes ut med noe annet, live mens opptaket går. Dette er for at den som gjøres opptak av, f.eks en foreleser kan styre bakgrunnen, en Powerpoint eller hva som helst som kjøres på en datamaskin. For å få dette til, og komme så langt at vi kan lage et opptak overhodet, har vi gjort forskjellige ting som vi skal se nærmere på.

 

Vi har anskaffet et semiproft videokamera, der alle parametre kan stilles manuelt om man ønsker det.

IMG_2869

Opptaket gjøres imidlertid ikke på selve kameraet, men i ettertid. Det er koblet via HD-SDI gjennom en mikser, og inn på en kraftig PC. Her lagres opptaket.

IMG_2911

Her mikses lyd og bilde fra kamera og en pc i studio, og greenscreen keyingen gjøres med et program på pc-en som heter Wirecast. Vi har prøvd oss frem med å bruke keyingen som var i bildemikseren vår, men enklest var det å bruke software som gjør jobben.

 

I studio har vi en pc som foreleser kontrollerer under opptaket. Her ligger bildene, powerpointen eller filmen som skal være bakgrunn.

IMG_2897

 

På en skjerm (foreløpig bare en) ved siden av pc-en ser foreleseren det ferdige resultatet, mens opptaket gjøres. På den måte kan han kan se hva som skjer under opptaket.

 

Det er litt avstand mellom studioet og kontrollrommet, der mikser og PC-en for opptaket står. Det går mange kabler og bokser mellom rommene for å overføre videosignalene.

IMG_2900

 

Lyd løses ved at foreleser har en trådløs mygg som lyden kjøres inn på kamera fra, og gjennom HD-SDI signalet inn på opptaks pc.

IMG_2903

 

Bakgrunnen er en rull i papp, som gjør at vi kan bruke studioet til andre ting enn greenscreen.

IMG_2873

 

En del lys har vi skaffet oss da det er viktig for å få rett greenscreen effekt.

IMG_2880

 

Til sammen gjør dette at vi kan lage enkle opptak for undervisning der vi bytter ut bakgrunnen:

IMG_2939

 

IMG_2928

De ferdige filmene kan legges på Youtube eller My Mediasite, og om man ønsker kan de redigeres i et vanlig redigerings program.


%d bloggere like this: